Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
28.06.2005r. Walne Zgromadzenie Członków Podlaskiego Klubu Biznesu.
W dniu 28.06.2005r odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Podlaskiego Klubu Biznesu. Było to Zgromadzenie zwyczajne doroczne i miało charakter sprawozdawczy. Niemniej jednak w związku z odejściem z Klubu Dariusza Ciszewskiego, który był członkiem zarządu zgodnie z paragrafem 30 Statutu Klubu zostały przeprowadzone wybory uzupełniające. W tajnym głosowaniu na członka Zarządu z funkcją sekretarza został wybrany Wojciech Strzałkowski. Zebranie przebiegało w spokojnej i przyjaznej atmosferze. Zarząd i Prezes Klubu jednogłośnie otrzymali absolutorium i również jednogłośnie zostało przyjęte sprawozdanie Konwentu.