Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
21.03.2005 - Narodowy Plan Rozwoju 2007 - 2013
W dniu 13.05.2005r. w siedzibie Klubu miało miejsce spotkanie z prof. BARBARĄ KUDRYCKĄ - posłank± do Parlamentu Europejskiego z Województwa Podlaskiego. Tematem spotkania była prelekcja, oraz dyskusja z prób± oceny ,,Rok po akcesji Polski do Unii Europeskiej" - pozytywy i negatywy.