Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
21.03.2005 - Narodowy Plan Rozwoju 2007 - 2013
W dniu 21.03.2005 Podlaski Klub Biznesu wspólnie z Komitetem Wykonawczym Rady Okręgowej Stowarzyszenia ,,ORDYNACKA" zorganizowali w siedzibie Klubu spotkanie informacyjno - promocyjne dotyczące wstępnego projektu ,,Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 - 2013". Na spotkaniu przedstawiona została prezentacja wstępnego projektu ,,Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 - 2013", oraz odbyła się dyskusja nad wizją rozwoju regionu z uwzględnieniem prac nad strategią rozwoju województwa.