Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 

 

 

 

 

 

 
8.09.03 Spotkanie Zarządów Podlaskiego Klubu Biznesu i Izby Przemysłowo Handlowej
W dniu 08.09.2003r. w Izbie Przemysłowo Handlowej odbyło się spotkanie Zarządów Podlaskiego Klubu Biznesu i Izby Przemysłowo Handlowej. Celem spotkania było nawiązanie bliższej współpracy w zakresie statutowej działalności obu organizacji. Po wystąpieniach Prezesów Leszka Pileckiego i Witolda Karczewskiego, którzy przedstawili potrzebę takiej współpracy i w zarysie jej zakres głos zabrali pozostali uczestnicy spotkania. W wyniku szerokiej dyskusji uzgodniono, że w najbliższym czasie zostanie podpisane porozumienie o wząjemniej współpwacy między obiema organizacjami.