Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
21.01.2005r. Spotkanie z przedstawicielami Centrum im. Adama Smitha.

W dniu 21.01.2005r. w siedzibie Klubu miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Centrum im. Adama Smitha w osobach : dr Robert Gwiazdowski - prezydent , Andrzej Sadowski - wiceprezydent , Ireneusz Jabłoński - członek zarządu. Tematem wiodącym spotkania była sytuacja gospodarcza Polski i Podlasia ze szczególnym uwzględnieniem problemów bezrobocia i systemu podatkowego. Wystapienia Gości spotkały się z dużym zainteresowaniem i aprobatą dla przedstawionych projektów szczególnie w zakresie zmian podatkowych. Członkowie Klubu uznali to spotkanie za jedno z najbardziej interesujących.