Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
18.01.2005r.  Seminarium na temat: "Fundusze Strukturalne i systemy zarządzania szansą na dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa"

W dniu 18.01.2005r. w siedzibie Klubu odbyło się seminarium z zakresu ,,FUNDUSZE STRUKTURALNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA SZANSĄ NA DYNAMICZNY ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA,,
Organizatorami spotkania byli członkowie Klubu prowadzący firmy consultingowe: Dr inż. Jerzy Szmurło, prezes Mtz Consulting Ltd., oraz Dariusz Ciszewski, z Centrum Doradztwa Biznesowego Ciszewski i Koronkiewicz Sp. j.
Uczestnictwo w seminarium było bezpłatne.
Sponsorem spotkania był Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku, a patronat medialny sprawowała TVP-3 Oddział w Białymstoku.
W seminarium uczestniczyło 58 osób z 52-ch firm.