Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 

 

 

 

 

 

 
11.01.2005r.  Spotkanie piwne

W dniu 11.01.2005r. odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie piwne członków Klubu. Podczas spotkania prezes Lech Pilecki przedstawił sprawozdanie z działalności Klubu w okresie od Walnego Zgromadzenia tj. 18.06.2004r. do 31.12.2004r. Następnie przewodniczący konwentu Jarosław Stypułkowski złożył sprawozdanie z działalności Konwentu za ten sam okres. W tym momencie na spotkanie przybył Janusz Korwin - Mikke były przewodniczący Unii Polityki Realnej . Wizyta trwała około jednej godziny . Po opuszczeniu sali przez gościa , dyrektor Tadeusz Backiel przedstawił właściciela firmy ,,Akademia Przygody " , Adama Mularczyka , z którym zawarta została umowa na świadczenie usług gastronomicznych w Klubie . Pan Mularczyk dokonał krótkiej prezentacji firmy z równoczesną demonstracją własnego zaplecza i możliwości organizowania różnego rodzaju imprez. Po prezentacji prezes Lech Pilecki przedstawił plan działania na najbliższy okres i zaprosił do dyskusji , aby usłyszeć jakie są oczekiwania członków Klubu i ewentualne uwagi w odniesieniu do zarządu i konwentu.