Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 

 

 

 

 

 

 
16.12.2004r.  Odbyło się seminarium na temat: "Fundusze dla Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw"
W dniu 16.12.2004r. o godz. 10.30 w siedzibie Klubu odbyło się seminarium organizowane przez Podlaski Klub Biznesu i Wschodni Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu w Białymstoku na temat: Fundusze dla Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Podczas seminarium zostały przedstawione informacje z tego zakresu oraz przykłady działań.