Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 

 

 

 

 

 

 
07.12.2004r. Spotkanie  z  Panem  Andrzejem  Zdebskim
W dniu 07.12.2004r. w siedzibie Klubu miało miejsce spotkanie z prezesem Polskiej Agencji  Informacji  i  Inwestycji  Zagranicznych  Panem  Andrzejem  Zdebskim.  Podczas  prelekcji  Pan  Prezes  przedstawił  procedury  i  mechanizmy  oraz zachęty  niezbędne  przy  pozyskiwaniu  inwestorów  zagranicznych. Omówił również  problemy  i  trudności  jakie  najczęściej  występują  po stronie Agencji z  racji obowiązującego w Polsce prawa, ale  też  braku  wiedzy  i  umiejętności  władz  lokalnych  i  samorządowych  w  przygotowaniach  terenów  pod  inwestycje. Zwrócił  też  uwagę  na  częsty  brak  współpracy  w  tym  temacie  pomiędzy  podmiotami na  szczeblu  lokalnym  i  kłopotach  finansowych  jakie  występują  przy  przygotowaniach terenu  pod  inwestycje.  W  dyskusji  odpowiedział  na  szereg  pytań  zadanych  z  sali.