Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail:

klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 

 

 

 

 

 
2.09.03 Spotkanie koleżeńskie Członków Podlaskiego Klubu Biznesu
W dniu 02.09.2003r. odbyło się spotkanie koleżeńskie Członków Podlaskiego Klubu Biznesu w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Po krótkiej wymianie zdań i spostrzeżeń na temat działalności firmy, gospodarze spotkania dokonali prezentacji najnowszego sprzętu jakim dysponują. Zaprezentowano między innymi samochód do wywozu nieczystości stałych z zamontowaną prasą wysokiego zgniotu, który jednorazowo może pomieścić odpady z 15-tu pojemników o pojemności 7m3 kady. Następnie dokonano demonstracji samochodu do wywozu nieczystości stałych, który po opróżnieniu pojemników myje je i dezynfekuje. Po prezentacji gospodarze spotkania przygotowali poczęstunek, co sprawiło, że spotkanie przebiegało w miłej i sympatycznej atmosferze.