Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 

 

 

 

 

 

 
08.10.2004r. Obchody 10-tej rocznicy powstania Klubu.
W   dniu  08.10.2004r.  w siedzibie Klubu  odbyły  się  uroczystości  obchodów  10-lecia  istnienia  Klubu.  Honorowym  gościem  uroczystości  był  LECH  WAŁĘSA – były  Prezydent  Rzeczpospolitej  Polskiej – Honorowy  Członek  naszego  Klubu  oraz  jego  syn  Jarosław.  Zaproszeni  goście,  zarząd  i  członkowie  Klubu  o  godzinie  7.00  uczestniczyli  we  Mszy  Świętej  celebrowanej  przez  Arcybiskupa  Wojciecha  Ziembę – Metropolitę  Białostockiego.  W  ciągu  dnia  odbywały  się  spotkania  okolicznościowe,  wizyty  i  wywiady  w  Oddziale  Regionalnym  Telewizji  Polskiej  w  Białymstoku  oraz  Polskim  Radiu  Białystok.  Po  wspólnym  obiedzie  Członków   Klubu  z Lechem  Wałęsą  o godz.  18.00  rozpoczęły  się  główne  uroczystości,  podczas  których  wyróżnieni  zostali  specjalnymi  Certyfikatami  Członkowie– Założyciele  Podlaskiego  Klubu  Biznesu.  Z okazji  10-  lecia  zasłużeni  Członkowie  Klubu  otrzymali  odznaczenia  państwowe  nadane  przez  Prezydenta  RP.

Otrzymali  je: 

  –  Lech Pilecki – Krzyż  Kawalerski  Orderu  Odrodzenia  Polski

  –  Witold  Karczewski – Złoty  Krzyż  Zasługi

  –  Anna  Krygier – Srebrny  Krzyż  Zasługi

  –  Wojciech  Kręcisz – Srebrny  Krzyż  Zasługi

  –  Jerzy  Kindziuk – Srebrny  Krzyż  Zasługi

Honorowi  goście  ( 180  osób)  zostali  obdarowani  specjalnymi  Certyfikatami  (na  metalowej  blaszce)  Przyjaciela  Podlaskiego  Klubu  Biznesu.  Oficjalne  uroczysości  zakończone  zostały  ogólnym  bankietem,  którego  współorganizatorem  był  Bank  PKO  BP  SA  Regionalny  Oddział  Korporacyjny  w  Białymstoku.