Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 

 

 

 

 

 

 
22.09.2004r. Spotkanie z dr hab. Danutą Waniek – Przewodniczącą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
W  dniu  22.09.2004r.  w  siedzibie  Klubu  miało  miejsce  spotkanie  z  dr  hab.   Danutą  Waniek – Przewodniczącą  Krajowej  Rady  Radiofonii  i  Telewizji.  Spotkanie  było  bardzo  interesujące,  zwłaszcza  w części,  w  której  możliwość  zadawania  pytań  wywołała  ciekawą  dyskusję.  Wśród  zaproszonych  gości  znaleźli  się  między  innymi  przedstawiciele  Rad  Programowych  i  Zarządu  Polskiego  Radia  w  Białymstoku, oddziału  Telewizji  Polskiej  w  Białymstoku  oraz  właściciele  lub  ich  przedstawiciele  lokalnych  rozgłośni  radiowych  z  Białegostoku,  Łomży  i  Suwałk.