Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 

 

 

 

 

 

 
28.07.04 Spotkanie z gen. bryg. Włodzimierzem Grycem i mł. insp. Adamem Mularzem
W dniu 28.07.2004r. w siedzibie Klubu odbyło się spotkanie z gen. bryg. Włodzimierzem Grycem - Kowendantem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku oraz mł. insp. Adamem Mularzem - Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku zorganizowane wspólnie z Izbą Przemysłowo- Handlową w Białymstoku. Tematem spotkania były ogólnie pojęte sprawy bezpieczeństwa w szerokim tego słowa znaczeniu, oraz szereg szczedółowych zagadnień poruszonych w dyskusji, która nastąpiła po wygłosznych prelekcjach przez zaproszonych gości. Spotkanie ocenione zostało jako pożyteczne i wręcz niezbędne w sytuacji zmian w obsłudze czynności granicznych po wejściu Polski do Unii Europejskiej.