Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 

 

 

 

 

 

 
4.07.04 Obchodu VII rocznicy powstania RADIA ,,JARD"
Prezes Lech Pilecki i dyr. Tadeusz Backiel uczestniczyli w uroczystościach obchodu VII rocznicy powstania RADIA "JARD". Właścicielowi byłemu pierwszemu Prezesowi Podlaskiego Klubu Bizesu Jarosławowi Dziemianowi został wręczony Dyplom Uznania od wszystkich Członków Klubu.