Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail:

klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 

 

 

 

 

 
1.07.04 Prelekcja na temat dobroczynności miodu
W Siedzibie Klubu odbyło się spotkanie Członków Klubu z cyklu wewnętrznych spotkań comiesięcznych. Tym razem był to wieczór miodowy. Prelekcję na temat dobroczynności miodu i jego pochodnych wygłosiła Pani prof. dr hab. Maria Borawska, oraz Pani dr Jolanta Piekut z Akademii Medycznej w Białymstoku. Po prelkcji w atmosferze przyjaznej dyskusji miała miejsce degustacja miodów pitnych i naturalnych połączona ze sprzedażą tych ostatnich.