Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pa\B3ac Hasbacha

15-554 Bia\B3ystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
14.04.2016 r. Szkolenie z zakresu ochrony Danych Osobowych.


Już po raz kolejny w siedzibie Klubu zostało zorganizowane wspólnie z TUV NORD Polska szkolenie z zakresu ochrony Danych Osobowych. Szkolenie poprowadzili: Przemysław Szczurek – Product Manager d.s. Bezpieczeństwa Informacji TUV NORD i Witold Perkowski – Koordynator Zespołu Systemów Zarządzania i Bezpieczeństwa w Business Consulting Center, którym asystowała Magdalena Brudzyńska – Doradca Klienta w TUV NORD Polska Oddział w Warszawie. Szkolenie wzbudziło duże zainteresowanie, albowiem w znacznej mierze dominowało praktyczne stosowanie obowiązującego prawa w tym zakresie.