Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pa\B3ac Hasbacha

15-554 Bia\B3ystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
22.03.2016 r. Walne Zebranie Członków Klubu.


W dniu 22.03.2016 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze członków Klubu. W związku z upływem drugiej kadencji poprzednio wybranych władz Klubu, Zebranie miało charakter sprawozdawczo wyborczy i dokonano wyboru nowych władz. W wyniku przeprowadzonych wyborów zgodnie ze Statutem Klubu do grona nowych władz zostali wybrani:
Nowym prezesem został wybrany Ryszard Iwaszkiewicz.
Do składu zarządu weszli:
Jerzy Kindziuk - I wiceprezes
Wojciech Strzałkowski - wiceprezes
Antoni Stolarski - wiceprezes
Mirosław Kiszko - wiceprezes
Robert Żyliński - skarbnik
Tomasz Kurciński - sekretarz
Do konwentu weszli:
Artur Kosicki - przewodniczący
Stanisław Łuniewski - wiceprzewodniczący
Tadeusz Klimowicz - wiceprzewodniczący
Danuta Wierzbicka - wiceprzewodniczący
Emil Chojnowski - wiceprzewodniczący
Dotychczasowemu prezesowi Lechowi Pileckiemu przyznano tytuł Honorowego Prezesa Podlaskiego Klubu Biznesu.
Całość zebrania przebiegła zgodnie z obowiązującymi procedurami statutowymi.