Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pa\B3ac Hasbacha

15-554 Bia\B3ystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
10.03.2016 r. Szkolenie z zakresu Prawa Budowlanego.


W dniu 10.03.2014 r. Klub we własnym zakresie przeprowadził szkolenie na temat PRAWNE ASPEKTY PROCESU INWESTYCYJNEGO w świetle najnowszych zmian w Prawie Budowlanym.
Szkolenie poprowadzili:
Pani ALICJA PŁUCIŃSKA – FILIPOWICZ – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, wykładowca akademicki, autorka wielu opracowań, oraz komentarzy z zakresu prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, oraz
ARTUR KOSICKI – prawnik, pełnomocnik zarządu Klubu ds. prawnych, specjalista z zakresu prawa budowlanego.