Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pa\B3ac Hasbacha

15-554 Bia\B3ystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
24.02.2016 r. Spotkanie z Przedstawicielami Ambasady Polskiej w Mińsku.


W dniu 24.02.2016 r. w siedzibie Klubu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ambasady Polskiej w Mińsku zorganizowane wspólnie z FUNDACJĄ WSCHÓD i jej prezesem Mirosławem Matreńczukiem.
W spotkaniu uczestniczyli:
MICHAŁ CHABROWSKI - Charge d' Affaires Ambasady
ANNA DERSKA - Drugi Sekretarz Ambasady
PAWEŁ JASSA - Radca Ambasady
Tematem spotkania były szeroko pojętej współpracy gospodarczej w zakresie inwestowania na Białorusi, wymiany handlowej i kulturalnej. Omówione zostały aspekty ryzyk i zagrożeń we współpracy gospodarczej, problemów dostępności do wiz po stronie białoruskiej, strefy przygranicznej i korzystania z bezwizowego przejścia w Białowieży.
W spotkaniu uczestniczyła Konsul Generalny Republiki Białoruś w Białymstoku pani Ałła Fiodorowa.