Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pa\B3ac Hasbacha

15-554 Bia\B3ystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
14.09.2015 Spotkanie z Grzegorzem Schetyną.


W dniu 14.09.2015 r. odbyło się spotkanie z Grzegorzem Schetyną – Ministrem Spraw Zagranicznych RP. Wiodącym tematem spotkania było omówienie roli MSZ w tworzeniu klimatu i współpracy gospodarczej w dziedzinie handlu i turystyki z krajami zza wschodniej granicy, kolejek na przejściach granicznych i bezwizowego ruchu przygranicznego oraz wydawania wiz wjazdowych w konsulacie w Grodnie. Minister omówił też ogólnie role Attache handlowych przy Ambasadach Polski na całym świecie i ich odpowiedników w Polsce.