Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pa\B3ac Hasbacha

15-554 Bia\B3ystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
16.07.2015 Spotkanie z Ryszardem Petru.


W dniu 16.07.2015 r. miało miejsce spotkanie z Ryszardem Petru – wybitnym ekonomistą, Przewodniczącym Towarzystwa Ekonomistów Polskich, założycielem i liderem Stowarzyszenia Nowoczesna PL z założeniem startu w wyborach parlamentarnych. Wiodącym tematem były sprawy gospodarcze, a szczególnie utrudnienia i przeszkody w prowadzeniu działalności gospodarczej i niezbędność dokonania niezbędnych zmian w przepisach jak i praktycznych poczynaniach władz rządowych, samorządowych i urzędów lokalnych w szczególności skarbowych. Stąd powstały zapędy stworzenia struktury i startu w wyborach parlamentarnych.