Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18.06.04 Walne zgromadzenie Członkow Klubu 18.06.2004r.
W dniu 18.06.2004r. odbyło się Walne Zgromadzenie Czlonków Podlaskirgo Klubu Biznesu w Białymstoku. Było to Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze.

W jego wyniku wybrano nowe Władze Klubu.

               Do Zarządu weszli:

        1. Lech Pilecki -Prezes

        2. Jan Borawski - Wiceprezes

        3. Jerzy Kindziuk - Wiceprezes

        4. Anna Krygier - Skarbnik

        5. Dariusz Ciszewski - Sekretarz

        6. Wojciech Kręcisz - Członek

        7. Marek Zalewski - Członek


          Konwent Klubu tworzą:

        1. Jarosław Stypułkowski - Przewodniczący

        2. Stanisław Łuniewski - Wiceprzewodniczący

        3. Stanisław Komosa - Członek

        4. Adam Galas - Członek

        5. Jerzy Szmurło - Członek