Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pa\B3ac Hasbacha

15-554 Bia\B3ystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
21.10.2014 r. Seminarium


W dniu 21.10.2014 r. pod patronatem Podlaskiego Forum Gospodarczego Podlask Klub Biznesu wspólnie z Stowarzyszeniem Europartner – Akademicki Klub Integracji Europejskiej zorganizowali seminarium którego tematem było ,,Nowoczesne rozwiązania w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi”, a w poszczególnych zagadnieniach omówiono:
Szkolenie metodą couchingu grupowego skierowane do pracowników firm produkcyjnych
Narzędzia IT do analizy zachodzących zmian i problemów, oraz szybka ich diagnoza
Aktywna rekrutacja pracowników aktywnych zawodowo przy wykorzystaniu ,,Socjal Media”
Powyższe zagadnienia omówili i odpowiadali na pytania przedstawiciele Fundacji Rozwiązania HR,