Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pa\B3ac Hasbacha

15-554 Bia\B3ystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
23.09.2014 r. Spotkanie biznesowe


W dniu 23.09.2014 r. Podlaski Klub Biznesu wspólnie z Strefą Finansów ,,PRESTIGE” zorganizowali spotkanie biznesowe, którego podstawowym zagadnieniem było ,,Sukcesja w Biznesie” i zostały w sposób fachowy omówione zagadnienia:
Aspekt czysto ludzki – Senior a Junior
Aspekt prawno – podatkowy – dziedziczenie ustawowe i testamentowe
Biznes dyspozytywny – sukcesja
Aspekt finansowy – finansowe zabezpieczenie sukcesji
Case study – analiza przypadku
Dyskusja na omawiane tematy