Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pa\B3ac Hasbacha

15-554 Bia\B3ystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
14.07.2014 r. Spotkanie z Aleksandrem Alekseewem.


W dniu 14.07.2014 r. w siedzibie Klubu miało miejsce spotkanie z Aleksandrem Alekseewem – Ambasadorem Federacji Rosyjskiej w Polsce.
Tematem spotkania było ,,Co zrobić, aby szybko rozwinąć współpracę gospodarek Rosji i Polski „. Temat i spotkanie niezwykle istotne zwłaszcza w tle konfliktu Rosyjsko – Ukraińskiego, oraz niewykorzystania potencjału Polski i potrzeb Federacji Rosyjskiej, przy istniejącym ujemnym bilansie handlowym Polski z uwagi na import surowców. Ambasador podkreślił, że na dzisiaj niezwykle istotnym znaczeniem jest fakt że w niewielkim stopniu odczuwamy wpływ polityki na czynniki gospodarcze i kontakty handlowe obu stron . Widać to w sposób szczególny po uruchomieniu ruchu turystycznego przygranicznego z obwodem Kaliningradzkim. Życzeniem obu stron jest, aby sytuacja ta utrzymywała się, a nawet ulegała poprawie, ale jak podkreślił Ambasador sytuacja polityczne może ulec zmianie w związku z zaangażowaniem Unii Europejskie a tym samym i Polski w sytuację na Ukrainie.