Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pa\B3ac Hasbacha

15-554 Bia\B3ystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
24.06.2014 r. Spotkanie z prof. Witoldem Orłowskim.


W dniu 24.06.2014 r. w siedzibie Klubu miało miejsce spotkanie z prof. Witoldem Orłowskim – głównym doradcą ekonomicznym PwC, zorganizowane wspólnie z Podlaskim Forum Gospodarczym.
Tematem spotkania była ,,Sytuacja na Ukrainie – wpływ konfliktu na interesy przedsiębiorców”. Podczas spotkania wystąpiło kilku mówców którzy omówili poszczególne problemy i przewidywania co do skutków.
prof. Witold Orłowski - ,,Sytuacja na Ukrainie – czy sankcje gospodarcze zamrożą gospodarkę Unii Europejskiej”, a tym samym i Polski.
M. Patrzyk – biuro PwC w Kijowie. ,,Biznes na Ukrainie – sytuacja polityczna, szanse i zagrożenia,
B. Tylman – biuro PwC w Warszawie. ,,Czy można liczyć na wsparcie finansowe ?” Główne źródła dofinansowania rządowego i unijnego w nadchodzących latach.
J. Tokarski – biuro PwC w Warszawie, oraz J. Pawłowski – radca prawny w kancelarii PwC Legal ,, Jak zabezpieczyć właścicieli i zarząd przed odpowiedzialnością w sytuacji kryzysowej”
Zakres tematów i forma ich przedstawienia sprawiły, że po wystąpieniach sala była ożywiona i padło mnóstwo pytań, a dyskusja była bardzo ożywiona.