Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pa\B3ac Hasbacha

15-554 Bia\B3ystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
10.06.2014 r. Spotkanie z ks. Józefem Romanem Majem.


W dniu 10.06.2014 r. odbyło się spotkanie z księdzem prałatem Józefem Romanem Majem – kapelanem Solidarności i NZS, Kawalerem Św. Brygidy i Francuskiego Orderu Zasługi, kapelanem ponad 40 organizacji społecznych. Gość wygłosił prelekcję ,,Etyka biznesu- droga przedsiębiorcy jako droga do wolności osobistej i społecznej” W drugiej części zostało zaprezentowane przedsięwzięcie biznesowe, któremu patronuje ks. Roman Maj i do udziału w którym zachęcał zebranych.