Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pa\B3ac Hasbacha

15-554 Bia\B3ystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
27.05.2014 r. Seminarium.


W dniu 27.05.2014r w siedzibie Klubu miało miejsce Seminarium zorganizowane wspólnie z Podlaskim Forum Gospodarczym, oraz Fundacją ,, Rozwiązania HR”. n.t. ,,Innowacyjne narzędzia biznesowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi”. W czasie prelekcji przybliżone zostały zagadnienia
1.Zarządzania sieciowego przy wykorzystaniu analizy sieci w organizacji, na przykładzie aplikacji – mapa organizacji
2.Employer Brandingu – tworzenia wizerunki firmy, jako atrakcyjnego pracodawcy na przykładzie programu ,,Koalicja na rzecz przyjaznej rekrutacji”
3.Grywalizacja – wsparcia działań i optymalizacji procesów dotyczących zasobów ludzkich, tak aby organizacja mogła w pełni korzystać z potencjału swoich pracowników przy wykorzystaniu mechanizmu gier.