Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 

 

 

 

 

 

 
27.05.04 Konferencja Podlaska - Dotacje dla przedsiębiorstw
W dniu 27.05.2004r. w siedzibie Klubu współnie z Fundacją Aktywizacji i rozwoju została zorganizowana Konferencja Szkoleniowa, której celem było przygotowanie przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw do odpowiedniego i skutecznego tworzenia projektów i występowania o refundację kosztów ich wdrażania z dotacji inwestycyjnych PHARE 2002, oraz funduszy strukturalnych. Patronat honorowy nad Konferencją objął Marszałek Województwa Podlaskiego Pan Janusz Krzyżewski. W konferencji uczestniczyło około stu właścicieli lub przedstawicieli firm, którzy wysoko ocenili poziom i fachowość omawianych tematów.