Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pa\B3ac Hasbacha

15-554 Bia\B3ystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
24.04.2014 r. Seminarium


W dniu 24.04.2014 r. Podlaski Klub Biznesu wspólnie z Podlaskim Forum Gospodarczym i Klastrem Instytucji Otoczenia Biznesu zorganizowali seminarium
,, Znaczenie outsourcingu w rozwoju podlaskich przedsiębiorstw – Nowe możliwości rozwoju firm”
Prelekcje wygłosili:
1.Zwrotne instrumenty finansowe w perspektywie 2014 – 2020 – Artur Piotrowski – CAPITALES, ekspert Biznes Klastra
2.Szkolenia ,,szyte na miarę” przedsiębiorstw - Magdalena Sobolewska – Polskie Centrum Edukacji i analiz ORDO
3.Rozwój segmentu B+R w firmach- szansa na dynamizację rozwoju – Anna Danilczuk – Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe
4.Outsourcing usług finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych i biurowych – Beata Kropiewnicka, dr Alin Warelis – Regionalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości PIAST.