Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pa\B3ac Hasbacha

15-554 Bia\B3ystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
16.04.2014 r. Seminarium ,,CRiDO” Taxand.


W dniu 16.04.2014 r w siedzibie Klubu wspólnie z Podlaskim Forum Gospodarczym zorganizowane zostało seminarium przy współudziale CriDO Taxand Polska p.t.
,,Szanse i zagrożenia dla polskich przedsiębiorców w kontekście zmian w środowisku podatkowym”
Organizatorem po stronie CriDO Taxand był dyr. Mieczysław Pugawko. Prelekcje wygłosili: pan Włodzimierz Gruba – Dyrektor Departamentu Polityki Finansowej w Ministerstwie Finansów i pan Andrzej Puncewicz – Partner Drido Taxand.
Moderatorem był Lech Pilecki – Prezes Klubu, a panelistami w dyskusji:
Włodzimierz Gruba – Dyrektor Depaertamentu Polityki Podatkowej
Leonard Etel - Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Andrzej Puncewicz – Partner Crido Taxand
Henryk Wnorowski – Dziekan Wydziwłu Ekonomii UwB
Tomasz Kozłowski – Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu – Prezes