Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pa\B3ac Hasbacha

15-554 Bia\B3ystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
25.03.2014r. Walne Zebranie członków Klubu.


W dniu 25 03.2014 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Klubu. Było to zwyczajne zebranie sprawozdawcze, podczas którego dokonano uzupełniającego wyboru Członka Konwentu, ponieważ z Klubu wystąpił Marcin Rutkowski, który był członkiem Konwentu. W jego miejsce została wybrana kol. Dorota Ejsztet.