Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
13.03.2014 r. Seminarium.


W dniu 13.03.2014 r Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe - członek Klubu wraz z Podlaskim Forum Gospodarczym i Podlaskim Klubem Biznesu zorganizowali w siedzibie Klubu seminarium w zakresie ,,Skorzystania z szansy dofinansowania firmy z środków unijnych w perspektywie finansowej 2014 -2020" Specjaliści z Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego przedstawili zainteresowanym możliwości finansowania i rozwoju przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej, oraz jakie projekty mają szanse na dofinansowanie i wsparcie przy pisaniu projektów.