Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 

 

 

 

 

 

 
1.03.03 Spotkanie z dziennikarzami TVP
W dniu 11 marca 2003 r. odbyło się spotkanie z dziennikarzami TVP na czele z dyrektorem ośrodka Jackiem Popiołkiem. Cały wieczór poświęcamy został omówieniu i prezentacji dotychczasowych dokonań naszej Telewizji. Przedstawione zostały także zasady szerokiej współpracy dające wszystkim środowiskom Podlasia możliwość prezentacji swojej działalności.