Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
16.12.2013 r. Spotkanie opłatkowe PFG.

Jak co roku odbyło się spotkanie opłatkowe Podlaskiego Forum Gospodarczego w Hotelu Gołębiewski. Klub był współorganizatorem tego spotkania i członkowie klubu uczestniczyli w spotkaniu.