Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
19.11.2013  Spotkanie piwne.

Było to kolejne spotkanie piwne podczas którego omówione zostały sprawy bieżące Klubu, oraz szeroko dyskutowano o nadchodzącej rocznicy dwudziestolecia Klubu. Uzgodniono między innymi, że uroczystości odbędą się na przełomie I i II kwartału 2014 r. oraz, że wszystkim aktualnym i byłym członkom Klubu zostaną wręczone grawertony okolicznościowe na płytkach marmurowych. Spotkanie opłatkowe klubu będzie wzorem lat ubiegłych. Klub będzie uczestniczył również w spotkaniu opłatkowym Podlaskiego Forum Gospodarczego.