Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
01 -02.10.2013 Szkolenia.
W dniach 01 - 02.10 2013 r. w Klubie zostało zorganizowane szkolenie z zakresu ,, METODY SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ" Szkolenie przeprowadziła firma Open Qualis sp. z o.o. Celem szkolenia było przekazanie praktycznej wiedzy jaką powinien posiadać mały przedsiębiorca na temat kluczowych obszarów zarządczych w firmie, a szczególnie zarządzania finansami. Uczestnicy mieli odpowiedzieć sobie na pytanie: skąd bierze się zysk w ich firmie, co tan zysk gwarantuje, a co ogranicza, jak należy go zabezpieczyć, jak chronić płynność finansową firmy i w których obszarach optymalizować koszty. Szkolenie miało też uświadomić przedsiębiorcom: jakie ryzyka biznesowe wiążą się z rozwojem firmy, jak tymi ryzykami zarządzać, jak współpracować ze specjalistami, aby kupowana od nich wiedza pracowała na korzyść przedsiębiorstwa i w czym mały przedsiębiorca powinien naśladować korporacje.