Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.05.04 Spotkanie Piwne

W dniu 06.05.2004r w siedzibie Klubu odbyło się koleżeńskie spotkanie piwne, oraz otwarte posiedzenie Zarządu i Konwentu. Na spotkanie został zaproszony Pan Tadeusz Topczewski - Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Pan dr. Kopczuk Dziekan w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. Pan Tadeusz Topczewski omówił stan aktualny i plany na najbliższy czas w zakresie remontów i budowy nowych odcinków dróg krajowych.
Odpowiadł na szereg pytań nurtujących uczestnków spotkania i zaprosił do odwiedzania Biura Dyrekcji jeśli zajdzie potrzeba uzyskania wyjaśnienia szczegółów dotyczących tego tematu.
Pan dr. Kopczuk omówił zakres swoich działań i zainteresowań pozadydaktycznych i zaproponowł rozpoczęcie współpracy na linii Uczelnia - Klub poprzez organizowanie wspólnych konferencji przynajmniej raz w roku , na których zainteresowani mogliby przedstawić swoje poglądy i wymienić doświadczenia w wybranuch wcześniej tematach.
Po krótkiej przerwie ozdobionej przerywnikiem muzycznym Pan Prezes omówił sprawy bieżące w Klubie. Wstępnie omówił sprawę Konferencji, która odbędzie się w Klubie w dniu 27.04.2004r., a organizatorem której będzie Fundacja Aktywizacji i Rozwoju pod przewodnictwem koleżanki Elżbiety Szymańskiej.
Następnie omówiona została propozycja wyjazdu relaksowego do ośrodka sanatoryjnego w Druskinnikach na Litwie.
Przypomniał poraz kolejny o uzgodnionym terminie Walnego Zebrania Klubu na dzień 18.06.2004r., oraz w związku z bogatym kalendarzem spotkań poprosił zebranych o wyrażenie zgody na przesunięcie obchodów dziesięciolecia Klubu na okres powakacyjny. Zgodę taką uzyskał jadnogłośnie.
W szerszej dyskusji omówione zostało spotkanie w dniu 05.05.2004. dotyczące budowy hipermarketu u zbiegu ulic Hetmańskiej i Jana Pawła II.
Ustalono, że Klub włączy się czynnie w sprawę zagospodarowania powierzchni galerii, a z ramienia Klubu sprawy pilotować będą wiceprezesi Anna Krygier i Stanisław Rokicki. Informacja ta zostanie przekazana zainteresowanym na piśmie.
Na spotkaniu uzgodniono, że w dniu 01.06.2004r. Solenizanci z najbliższych dat zorganizują przyjęcie imieninowe na które zapraszają wszystkich Członków.
Szczegóły przekazane zostaną korespondencyjnie faxem.