Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
24.05.2013 Spotkanie z Tadeuszem Truskolaskim.
W dniu 24.05.2013 r. w siedzibie Klubu odbyło się spotkanie z dr hab. Tadeuszem Truskolaskim - Prezydentem Miasta Białegostoku, zorganizowane wspólnie z Izbą Przemysłowo - Handlową w Białymstoku. Spotkanie poświęcone było planom Urzędu Miasta dotyczacym prywatyzacji Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w Białymstoku i mającym odbyć się w tej sprawie referendum w dniu 26.05.3013 r. Prezydent przedstawił argumenty przemawiające za prywatyzacją, oraz odpowiedział na szereg pytań z sali.