Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
25.04.2013 Seminarium z okazji Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.
W dniu 25.04.2013 r. w siedzibie Klubu miało miejsce Seminarium z okazji ,, Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy" zorganizowane wspólnie z Okręgowym Inspektorem Pracy w Białymstoku, Izbą Przemysłowo - Handlowa w Białymstoku, Zarządem Regionu Podlaskiego NSZZ ,,Solidarność" i Radą OPZZ Województwa Podlaskiego. Wygłosaone zostały referaty: - ,,Prewencja jako jedna z form dialogu w aspekcie bezpieczeństwa pracy" - ,,Narzędzia i rozwiązania systemowe a bezpieczeństwo pracy" - ,,Dialog a bezpieczeństwo pracy" - Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w nawiązaniu do ogólnej sytuacji na rynku pracy" Seminarium zakończyła ogólna dyskusja.