Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
26.03.2013 Walne Zebranie Członków Klubu.
W  dniu  26.03.2013 r.  odbyło  się  Walne  Zebranie  Członków  Klubu.  Było  to  roczne  zebranie  zwyczajne  sprawozdawcze  z  uzupełniającymi  wyborami  do  Zarządu  i  Konwentu.  Z  powodu   wystapienia  z  klubu  kol. Jana  Borawskiego,  który  był  członkiem  Zarządu.  W  wyborach  uzupełniajacych  do  Zarządu  został  wybrany  kol. Mirosław  Kiszko,  któłry  dotychczas  był  członkiem  Konwentu,  wobec  czego  do  składu  Konwentu  został  wybrany  kol.  Marcin  Rutkowski.  Tradycyjnie  zostały  złozone  sprawozdania:  Zarządu,  finansowe  i  Konwsntu,  wszystkie  otrzymały  absolutorium.