Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
04.03.2013 Spotkanie piwne.
Było to kolejne cykliczne spotkanie członków Klubu połączone z otwartym posiedzeniem Zarządu i Konwentu. Omówione zostały sprawy bieżące, oraz ustalono termin Walnego Zebrania na dzień 26.03.2013 r. Prezes poinformował, że 19 marca ponownie gościć będzie w Klubie Ambasador Ekwadoru i poprosił kolegów, aby przygotować się na to spotkanie rzeczowo, gdyż będzie mowa o konkretnej ( tematycznej ) współpracy i być może sprecyzowanie wyjazdu do Ekwadoru.