Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27.04.04 ,,Wojewódzka uroczystość wstąpienia Podlaskich Przedsiębiorców do Unii Europejskiej"
W dniu 27.04.2004r. w Klubie miała miejsce impreza pod nazeą ,,Wojewódzka uroczystość wstąpienia Podlaskich Przedsiębiorców do Unii Europejskiej".

Patronatem honorowym imprezę objęli:

Włodzimierz Cimoszewicz - Minister Spraw Zagranicznych

Marek Strzaliński - Wojewoda Podlaskich

Janusz Krzyżewski - Marszałek Województwa Podlaskiego

W uroczystościach uczestniczył Pan Andrzej Potocki Poseł R.P.

Całość przebiegała w uroczystej oprawie. Imprezie towarzyszyła Orkiestra Denta z Jasionówki. Po krótkim powitaniu przez Prezesa Klubu Leszka Pileckiego głos zabrali Wojewoda -Marek Strzaliński i Marszałek Janusz Krzyżewski. Następnie Człokowie Klubu wciągnęli na maszt Flgę Polski przy dżwiękach Hymnu Polski, a przedstawiciele organizacji Gospodarczych przy dżwiękach Hymnu Zjednoczonej Europy (Oda do Radości) wciągnęli na maszt Flagę Unii Europejskiej. Maszty wykonała Firma ,,SAMASZ" Antoniego Stolarskiego. Po odegraniu hymnów wszyscy uczestnicy spotkania przechodzili przez specjalnie ustawione drzwi wykonane na tą uroczystość przez Firmę ,,DOMEX" Stanisława Komosy Członka Klubu, uderzając w dzwon nadziei, a po przejściu członkowie Zarządu Klubu wręczali Honorowe Certyfikaty wydrukowane przez Drukarnię ,,BARWA" Barbary Kuleszy i okolicznościowe znaczki unijne.

Następnie wszyscy zostali zaproszeni do sali konferencyjnej na spotkanie z Posłem Andrzejem Potockim. Po spotkaniu zaproszeni goście udali się na zewnątrz gdzie przy dzwiękach orkiestry degustwali produkty prezentowane między innymi przez PMB Białystok, Browar Łomża, MTC Company, Coca-Cola, Hoop za pośrednictwem Firmy BOS SA, oraz znakomity bigos wyprodukowany przez Firmę świadczącą usługi gastronomiczne w Klubie.

Swój sprzęt prezentowała Firma ,,ASTWA " Stanisława Łuniewskiego zapewniając jednocześnie czystość na trwającym pikniku. Równocześnie odbywała się wystawa samochodów marki Volvo i Opel prezentowana przez Firmę ,,TOP-AUTO " Andrzeja Arefiewa.

Impreza trwała do późnych godzin wieczornych.