Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
22.02.2013 Spotkanie z służbami skarbowymi.
W dniu 22.02.2013 r. w Izbie Przemysłowo Handlowej w Białymstoku odbyło się spotkanie z przedstawicielami służb skarbowych. W spotkaniu uczestniczyli: pani Maria Suszczyńska - dyrektor Izby Skarbowej, pani Małgorzata Sokół - Kreczko - naczelnik I Urzędu Skarbowego, pani Edyta Baniszewska - zastępca naczelnika II Urzędu Skarbowego, pan Piotr Pawluczenia - naczelnik Podlaskiego Urzędu Skarbowego. Podczas spotkania przedstawione zostały zmiany w przepisach skarbowych obowiązujące od nowego roku, oraz udzielono szeregu odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania z sali.