Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
14.12.2012 Spotkanie biznesowe.
W dniu 14.12.2012 r. w siedzibie Klubu miało miejsce spotkanie biznesowe, w którym uczestniczyli: Michał Lipiński - przedstawiciel Fundacji Konkursu ,,Teraz Polska" , który przedstawił warunki przystąpienia do Konkursu, oraz korzyści z posiadania Polskiego Godła Promocyjnego ,,Teraz Polska", a także regulamin korzystania z przyznanego Polskiego Godła Promocyjnego ,,Teraz Polska" na zakończenie zachęcał wszystkich do przystąpienia do Konkursu i starania o uzyskanie już popularnego i rozpoznawalnego znaku jakości, który w znacznym stopniu zwiększa popularność produktu. Kolejnym prelegentem był Marek Żukowski - właściciel firmy Probus In, który przedstawił warunki i możliwości budowy ogniw fotowoltaicznych do przemysłowej produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. W związku z mającą wejść w życie w najbliższym czasie ustawy o pozyskaniu energii z OZE powstają nowe możliwości produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne i odsprzedaży dla Zakładów Energetycznych, które będą miały obowiązek jej odkupienia. W trzeciej odsłonie Grzegorz Chocian - właściciel firmy ,,EKOTON" sp. z o.o , członek Podlaskiego Klubu Biznesu mówił o ,,Postrzeganiu Naturowym"- jak istotnym znaczeniem jest rozwój gospodarczy w obszarach ,,Natura 2000" i zachowanie uwarunkowań ekologicznych w rozwoju infrastruktury i uprzemysłowieniu kraju.