Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 

 

 

 

 

 

 
24.03.04 Spotkanie z deledacją Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
W dniu 24.03.2004r. odbyło się spotkanie zorganizowane wspólnie przez Podlaski Klub Biznesu i Izbę Przemysłowo - Handlową z deledacją Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na czele z jej Prezesem Panem Januszem Szymańskim. Spotkanie to miało formę seminarium, a jego wiodącym tematem były zagadnienia:

      1. Normalizacja europejska - nowe możliwości dla polskich firm .

      2. Wpływ europejskiej normalizacji na firmy w europie.

      3. Jak włączyć normalizację w strategie biznesowe. Lektorami seminarium ze strony PKN byli:

      1. Pani Elisabeth Stampfl - Blaha . Wicedyrektor Zarządzający ON (Austriacki Instytut Normalizacji).

      2. Pan Jean Hyenne, Wicedyrektor AFNOR Normalizacja (Francuskie Stowarzyszenie Normalizacyjne).

     3. Pan Franz Bamberger, wysokiej rangi przedstawiciel w różnych stowarzyszeniach biznesowych Austrii, właściciel średniej wielkości firmy (120 osób).