Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
17.07.2012 Spotkanie z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie.
W dniu 17.07.2012 r. członkowie Klubu spotkali się z przedstawicielami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Podczas spotkania przedstawiony został główny nurt działania GPW w Polsce, ale i na świecie. Bardziej szczegółowo zostały omówione produkty Giełdy, t.j. Rynek podstawowy z podziałem na WIG, m WIG, s WIG, WIG 20, oraz rynki pośrednie - NewConnect i Catalyst. Przedstawiona została oferta GPW dla małych i średnich przedsiębiorstw, oraz formalne i rynkowe aspekty debiutu na NewConnect, a także korzyści dla firm i możliwości pozyskania taniego kapitału. Szerzej omówiono też formę Catalyst, t.j. Emisji obligacji własnych jako alternatywy dla emisji akcji.