Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
05.07.2012 Spotkanie z Media ,,WNET".
W siedzibie Klubu w dniu 05.07.2012r. Miało miejsce spotkanie z zespołem redakcyjnym Media Wnet na czele z prezesem Krzysztofem Skowrońskim. Jest to Spółdzielnia działająca na własnym statucie, której zasadniczym motto jest niezależność do głoszenia własnych poglądów. Podstawowym [polem działania jest internet, a tym samym nieograniczona możliwość zaistnienia i działania na całym świecie, zwłaszcza do kontaktów z Polonią. Podczas spotkania zobrazowali swoje główne motywy w głoszeniu poglądów, oraz kontaktów z rodakami na świecie.