Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
16.05.2012 Spotkanie piwne.
Spotkanie piwne było równoczesne z otwartym posiedzeniem Zarządu i Konwentu poświęcone głównie omówieniu sytuacji w Klubie, a w szczególności stronie finansowej. W wyniku dyskusji ustalono, ze w najbliższym czasie należy pozyskać w szeregi Klubu co najmniej kilku nowych członków, oraz poprzez indywidualne rozmowy spowodować systematyczne opłacanie składki przez wszystkich Członków.