Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
15.03.2012 Walne zebranie.
W dniu 15.03.2012 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Klubu. Było to zwyczajne Walne Zebranie wyłącznie sprawozdawcze, albowiem w minionym roku nie zaszły żadne zmiany zarówno w Zarządzie jak i Konwencie. Przebieg zebrania znajduje się w protokole z zebrania.